Vedtægter og reglement

Se vedtægterne her : Vedtægter Fortbo 2016

Reglerne her : Reglement for Fortbo 2019