Haver til salg

Vi har ingen venteliste og priserne på haverne

retter sig efter markedsprisen.

Vi er ikke medlem af kolonihaveforbundet.

Gl. fortbo idyl