Bestyrelsen

Formand                                                                   Næstformand                                                  

Nils Otto Knudsen                                                        Tine Gregersen

Ved Kastrupfortet 131                                                   Ved Kastrupfortet 83

2300 København S                                                        2300 København S

Kasserer                                                                     Bestyrelsesmedlem

Jytte Lundberg.                                                               Signe Sejlund

Ved Kastrupfortet 129                                                     Ved Kastrupfortet 87

2300 København S                                                          2300 København S

Sekretær                                                                      Suppleant

Maria Wölk

Ved Kastrupfortet 71

2300 København S

Kontakt til bestyrelsen:  fortbo.postkasse@gmail.com

Tlf. Nils:  3139 0385   Tlf. Jytte: 2662 8535