Velkommen til Fortbo

Fortbo blev etableret som en andelshaveforening den 1. april 1939.                                 Haveforeningen lå i begyndelsen længere inde på Amager, men blev opsagt, vistnok pga. af noget industribyggeri, der iøvrigt aldrig blev til noget. Man lejede sig ind hos en bonde der ejede jorden dengang og da chancen bød sig for at købe jorden, etableredes de 51 havelodder der i dag udgør HF Fortbo.
HF Fortbo er en af de i alt fire haveforeninger der omkranser det fredede Kastrup Fort, hvilket betyder, at der er visse begrænsninger for anvendelse af voldområdet, men samtidig er vi beliggende et stenkast fra den nyanlagte Amager Strandpark, der gør at Fortbo trods den relative korte afstand til byens centrum, er omgivet af unikke rekreative områder.

Udgivet i Velkomst | Kommentarer lukket til Velkommen til Fortbo